Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


Izdvajamo iz ponude

Rent a kombi "EXPERIENCE"

Ovdje će te pronaći gospodarska vozila za najam

Korisnik se obavezuje podmiriti račun u roku od 8 dana od primitka računa u trenutku vraćanja vozila: vrijeme, kilometražu i druge troškove dogovorene Ugovorom o najmu. Iznos se plaća u skladu s tarifom koja je na snazi u vrijeme potpisivanja Ugovora. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena.

Potpisivanjem ovog Ugovora, korisnik pristaje da RLP MOBILE d.o.o. naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon što je vozilo vraćeno, a korisnik nije o tome izvijestio iznajmljivača u skladu s procedurom o povratu vozila. Korisnik se smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma.

U slučaju da korisnik te kazne ne plati, RLP MOBILE d.o.o. će ih naplatiti korisniku, zajedno sa administrativnim troškovima. RLP MOBILE d.o.o. zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti iznajmljivača. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi. Korisnik svojim potpisom na ovom ugovoru podrazumijeva tj. prihvaća da su obveznici odgovorni za plaćanje svih stavki ovog ugovora o najmu:

  • unajmljivač
  • vozač – za slučaj da unajmljivač odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila