Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


Izdvajamo iz ponude

Rent a kombi "EXPERIENCE"

Ovdje će te pronaći gospodarska vozila za najam

Korisnik se obvezuje i svojim potpisom na ugovoru o najmu potvrđuje:

  • da ima 21 godinu starosti te posjeduje vozačku dozvolu najmanje 2 godine * ( za veće kategorije vozila od grupe K minimalno 25 godina starosti i 5 godina vozačkog iskustva)
  • da će preuzeto vozilo vratiti sa svim pripadajućim priborom i opremom u mjestu i roku utvrđenom ovim ugovorom, odnosno na zahtjev najmodavca
  • da će produženje ugovorom predviđenog trajanja najma zatražiti od najmodavca 48 sati prije isteka roka najma
  • da će se brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obveznom periodičnom servisiranju vozila
  • da će vozilo uredno održavati i čuvati pažnjom urednog domaćina
  • da iznajmljeno vozilo neće i ne smije koristiti u protuzakonite svrhe ( npr. u vezi krivičnih djela, carinskih i deviznih prekršaja ), za obuku vozača, za prijevoz i vuču drugih vozila, prikolica, za sudjelovanje u motosportskim priredbama
  • da vozilo neće iznajmiti ili posuditi trećim licima, da će vozilom upravljati sam ili lice koje on za to ovlasti i koje je u ugovoru navedeno kao drugi vozač
  • da iznajmljeno vozilo neće opterećivati osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine te da će se kretati samo po putevima I. i II. reda
  • da ne smije vozilom prelaziti granice Republike Hrvatske bez dozvole najmodavca koja se posebno unosi u ugovor. Zemlje u koje nije dozvoljeno: Kosovo, Albania, Makedonija, Rumunjska, Bugarska… zemlje istočne Europe

Navedena ograničenja su kumulativna i svako od njih se primjenjuje na svako korištenje, upravljanje i vožnju iznajmljenog vozila. RLP MOBILE d.o.o. se ne smatra odgovornim za bilo kakvu štetu ili gubitak uzrokovan nepoštivanjem navedenih ograničenja od strane korisnika.

Ogriješi li se korisnik o bilo koju gore navedenu odredbu obvezuje se nadoknaditi najmodavcu svu i svaku štetu koja bi najmodavcu iz tog naslova nastala, a čiji će obim utvrditi najmodavac.

Korisnik ne smije izvršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu bez prethodne suglasnosti.Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi Korisnik, odnosno količina goriva pri povratu vozila mora odgovarati razini pri izdavanju vozila.Korisnik se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne i parking prekršaje.