Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.


Izdvajamo iz ponude

Rent a kombi "EXPERIENCE"

Ovdje će te pronaći gospodarska vozila za najam

Osiguranje putnika – za dodatnu dnevnu nadoplatu, iznos koji se određuje po važećoj tarifi, putnici su osigurani do iznosa police osiguranja u slučaju smrti ili onesposobljenosti kao posljedice nezgode uzrokovane vozilom RLP MOBILE d.o.o.

Osiguranje vozila – Sva vozila nad kojima RLP MOBILE d.o.o.ima pravo raspolaganja su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročeno trećoj osobi. Odbitna franšiza ovisi o grupi vozila i određena je važećom tarifom po odluci Uprave RLP MOBILE d.o.o. i navedena je na ugovoru. U slučaju bilo kakve štete za koju je odgovoran korisnik ili u slučaju štete uzrokovane korisnikovim nepoznavanjem jednog ili više uvjeta o najmu, korisnik je dužan podmiriti štetu do punog iznosa vrijednosti, osim u slučaju da se odgovornost otkupi dnevnom nadoplatom određenom po aktivnoj tarifi RLP MOBILE d.o.o.. Dnevna nadoplata osiguranja niti u kojem slučaju ne pokriva:

  • štetu na gumama
  • štetu na donjem postroju vozila, mjenjaču i spojki, unutrašnjosti vozila i vjetrobranu uzrokovanu nemarom vozača
  • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnom korištenju vozila
  • štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
  • štetu koju je napravio neovlašteni vozač
  • bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji

Korisnik se drži odgovornim za sva navedena oštećenja. RLP MOBILE d.o.o. neće prihvatiti nikakvu odgovornost za štetu ili gubitak nastao dok je vozilo bilo u najmu kod korisnika koji nije ispunjavao ovdje navedene uvjete, korisnik se obavezuje podmiriti svu štetu nastalu na vozilu RLP MOBILE d.o.o.za vrijeme dok je isti koristio navedeno vozilo.

Požar i krađa – Korisnik preuzima odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu na vozilu nastalu nemarom ili u slučaju da je korisnik na bilo koji način ignorirao uvjete naznačene u ugovoru. Izbjegavanje plaćanja odgovornosti za cijelu vrijednost vozila dobiva korisnik plaćanjem dnevnog dodatka za svakih 24 sata upotrebe vozila unaprijed, po važećem cjeniku te tako snosi odgovornost do visine ugovorne franšize. Visina odbitne franšize ovisi o grupi vozila.

Oštećenja – svako oštećenje se odmah mora prijaviti najbližoj policijskoj postaji i poslovnici RLP MOBILE d.o.o. koja je iznajmila vozilo i korisnik se obvezuje ne voziti dok je vozilo u nevoznom stanju. Izvještaj – posebni obrazac, koji se nalazi sa dokumentima vozila, te svoju izjavu o oštećenju mora se popuniti sa svim detaljima o nezgodi (oštećenju) i mora se odmah poslati u poslovnicu koja je iznajmila vozilo. Korisnik je dužan surađivati u istrazi i postupku obrade nezgode. Korisnik se smatra odgovornim za sve troškove ako se nisu poštovali uvjeti iz ovog članka. Ako bude nužno, korisnik će dobiti zamjensko vozilo.

Gubitak imovine – RLP MOBILE d.o.o. se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine korisnika ili imovinu ostalih osoba, pohranjenu ili prevoženu u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama RLP MOBILE d.o.o.. Potpisivanjem ovog ugovora, korisnik se izričito odriče svakog zahtjeva za odštetom od strane RLP MOBILE d.o.o. u slučaju gore navedene štete ili gubitka.